Aanstellingsbeleid

De Buurt- en Speeltuinvereniging Selwerd werkt met kinderen. En dit vinden wij een serieuze aangelegenheid. Misbruik van kinderen, in welke vorm dan ook, willen we voorkomen. Om deze reden vinden wij het belangrijk dat wij alleen met geschikte vrijwilligers werken.

Daarbij hanteert de BSV Selwerd de volgende voorwaarden bij het aannemen van vrijwilligers:

1. Alle potentiele vrijwilligers hebben voor aanname een individueel gesprek met een bestuurslid van de BSV Selwerd. In dit gesprek komen aan de orde:
o Motivatie van de vrijwilliger om bij de BSV Selwerd te komen werken;
o Arbeidsverleden/ervaring van de vrijwilliger;
o Het belang dat de BSV Selwerd hecht aan een veilig klimaat voor onze kinderen en vrijwilligers;
o Verplichte aanvraag Verklaring Omtrent Gedrag;
o Verplichte ondertekening gedragsprotocol;

2. Alle vrijwilligers werken met een Verklaring Omtrent Gedrag

3. Alle vrijwilligers ondertekenen voor aanvang van het vrijwilligerswerk het gedragsprotocol