Mededeling activiteiten december 2019

Dinsdag 3 december: Geen coach club i.v.m. teamdag.
Woensdag 4 december: Geen instuif i.v.m. sinterklaasfeest.
Vrijdag 13 december: Geen kookclub i.v.m. spooktocht.
Vrijdag 20 december: Kookclub gaat wel door!!

Vrijdag 10 januari 2020: Geen kookclub.